Dodacie podmienky

Článok IV – Platobné a dodacie podmienky

 1. Všetky ceny Tovarov v Objednávke aj v E-shope sú uvedené vrátane DPH. Cenu podľa Objednávky môže Spotrebiteľ uhradiť:
 2. platobnou kartou VISA, MASTERCARD, alebo
 3. platbou prevodom na účet, alebo
 4. dobierkou, čiže odovzdaním hotovosti doručovateľovi pri preberaní Tovaru, alebo
 5. v hotovosti pri osobnom odbere v sídle Predávajúceho – Cerová 434, 906 33 Cerová.
 6. Za úhradu Ceny si Predávajúci neúčtuje žiaden poplatok.
 7. Spotrebiteľ sa zaväzuje uhradiť Cenu v lehote uvedenej v Objednávke.
 8. Úhradou sa rozumie moment pripísania Ceny na bankový účet Predávajúceho alebo pri osobnom odbere momentom odovzdania Ceny Predávajúcemu.
 9. Predávajúci sa zaväzuje dodať objednaný Tovar Spotrebiteľovi v lehote do 10  pracovných dní od uhradenia Ceny Objednávky alebo do 10 pracovných dní od uzavretia zmluvy podľa čl. III bod 12 týchto VOP, ak je zvolená úhrada Ceny dobierkou.
 10. Predávajúci dodá Spotrebiteľovi objednaný Tovar na adresu, ktorú Spotrebiteľ uviedol ako dodaciu adresu v Objednávke, ak si Spotrebiteľ nezvolil osobný odber.
 11. Osobný odber je možný dvoma spôsobmi:

a) doručenie tovaru Slovenskou poštou

b)  vyzdvihnutie Tovaru v mieste sídla Predávajúceho – Cerová 434, 906 33 Cerová

Pri tomto spôsobe odovzdania tovaru platí, že Tovar je odovzdaný momentom jeho odovzdania zo strany Predávajúceho a prevzatia zo strany Spotrebiteľa.